zaleta

Wielki słownik ortograficzny PWN

zaleta -ecie, -etę; -et

Słownik języka polskiego PWN

zaleta «pozytywna cecha kogoś lub czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego