zaprawa

Słownik języka polskiego PWN*

zaprawa
1. «czynności wdrażające kogoś do czegoś; też: umiejętności zdobyte dzięki tym czynnościom»
2. «mieszanina piasku, wody i spoiwa używana do łączenia elementów muru lub do tynkowania»
3. zob. grunt w zn. 5.
4. «to, czym zaprawia się potrawy dla nadania im lepszego smaku i zapachu»

• zaprawowy
sucha zaprawa «trening polegający na wykonywaniu ćwiczeń przygotowujących do uprawiania jakiejś dyscypliny sportowej, ale nie w warunkach dla tej dyscypliny typowych»
zaprawa farbiarska «substancja stosowana do barwienia w przemyśle włókienniczym i garbarskim»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego