grunt

Wielki słownik ortograficzny PWN

grunt -n•tu, -n•cie; -n•ty a. -n•ta, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

grunt
1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę»
2. «powierzchnia ziemi»
3. «obszar własności ziemskiej»
4. «dno zbiornika wodnego»
5. «substancja służąca jako podkład przy tynkowaniu, malowaniu, itp.; też: zaschnięta warstwa tej substancji»
6. «zasadniczy element czegoś»
7. «pewna całość kulturowa, ideowa, społeczna»

• gruntowy
ewidencja gruntów i budynków «systematycznie aktualizowany zbiór danych o gruntach, budynkach oraz ich właścicielach»
grunty orne «część użytków rolnych poddawana stałej uprawie»
przemarzanie gruntów «zamarzanie wody gruntowej powodujące zmniejszenie spoistości gruntów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

normy edotorskie APA
21.12.2012
W polskiej psychologii przyjęte są standardy APA jako normy edytorskie. Mnie zaś uczono, że normy anglosaskie są sprzeczne z polskimi i stosowanie ich w polskich publikacjach jest niedopuszczalne. Pal sześć sposób cytowania w tekście, a nawet niejednolitą interpunkcję w opisie bibliograficznym, ale z oddzielaniem przecinkiem inicjału imienia od nazwiska nie mogę się pogodzić. Stąd pytanie: czy stosowanie w polskich publikacjach standardów APA jest dopuszczalne, bo może jestem zbyt pryncypialna?
pewnie
19.06.2002
Czy pewnie w zdaniu: „Musiała pewnie dopiero teraz wstać z łóżka” to jest partykuła?
agrafka i ancymon
21.02.2015
Szanowni Państwo,
zaskoczyłem znajomych informacją, że język polski nie zawiera ani jednego wyrazu o pochodzeniu czysto polskim, który zaczynałby się na literę a, oczywiście wykluczając takie słowa jak: ale, albo, ach itp. W związku z tym chciałbym zapytać o etymologię słów: agrafka i ancymon.
Pozdrawiam
Ł.K.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W dyskusji o szkole nie powinno zabraknąć głosu korepetytora. W gruncie rzeczy on częstokroć znacznie lepiej wie, co piszczy w trawie...
  • ... wysokość osi celowej niwelatora (np. przez wciśnięcie nóżek statywu w grunt) i po spoziomowaniu jeszcze raz dokonujemy odczytów wstecz (w‚...
  • ... trwogą. - Tych worków z nasionami jest ogromnie dużo, a płachetek gruntu malutki.

    - Centrala wszystko dobrze obliczyła, jest akurat! - dodano jeszcze, widząc...

Encyklopedia PWN

grunt
[niem.],
techn. → zaprawa.
bud. część skorupy ziemskiej współpracująca lub mogąca współpracować z obiektem budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania budowli ziemnych.
grunty orne, ziemia orna,
część gruntów i użytków rolnych, poddawana systematycznej uprawie;
scalanie gruntów, komasacja gruntów,
likwidowanie rozbicia poszczególnych gospodarstw rolnych na niewielkie działki rozmaitego kształtu i rozmiarów, często położone w znacznej odległości (szachownica pól), oraz tworzenie gospodarstw o zwartej powierzchni bez zmiany struktury posiadania (lecz zazwyczaj z uwzględnieniem bonitacji gleby, co powoduje modyfikacje tej struktury); niekiedy scalaniu gruntów towarzyszy podział gruntów wspólnych. Scalanie gruntów umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej;
racjonalne gospodarowanie zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia — przywracanie właściwego stanu.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego