zasuwka

Wielki słownik ortograficzny PWN

zasuw•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

zasuwa
1. «zamek składający się z ruchomej sztabki wsuwanej do specjalnego otworu; też: ta sztabka»
2. «urządzenie do regulowania przepływu cieczy i gazów w zbiornikach, rurociągach, przewodach kominowych itp.»

• zasuwowy•  zasuwka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

spadówa
11.10.2004
Dzień Dobry.
Dzień Dobry.
Chciałbym jeśli to możliwe prosić o wyjaśnienie pisowni słowa spadówa  / spaduwa. Na pewno nie ma tego słowa w języku polskim, natomiast w miarę często słyszy się je w języku potocznym. Dodam że mam wykształcenie ścisłe. Czy w słowie tym, jeśli już miałoby być pisane, ma zastosowanie reguła o stosowaniu wyjątków typu zasuwka? Proszę o odpowiedź, bo naprawdę zacząłem się zastanawiać nad pisownią i jestem w kropce.
Z poważaniem
Rafał Kowalewski
skórówka
11.05.2006
Jak należy poprawnie pisać słowo skórówka, od skórowanie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wszyscy na nią z pytającym wzrokiem popatrzyli. Okazało się, że zasuwka to jest szuflada. Szuflada. I ona może być głęboka z...
  • ... szyldem "Wirth & Co. Transport i spedycja". W bramie odsunęła się zasuwka, a po chwili żelazne wrota stały otworem. Adler skręcił i...
  • ... żelazne. Aby uniknąć wyciągania ołówków przez otwór 18 - można zastosować zasuwkę 29 połączony z jednej strony mocną, szarą nicią z gałką...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego