zdyscyplinowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zdyscyplinować -nuję, -nują

Słownik języka polskiego PWN

zdyscyplinowanie «postawa osoby zdyscyplinowanej»
zdyscyplinować
1. «nauczyć przestrzegania ustalonych norm lub nakłonić do ich przestrzegania»
2. «wprowadzić gdzieś pewne zasady, normy»
zdyscyplinowany «przestrzegający dyscypliny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego