zdyscyplinowanie

Słownik języka polskiego PWN*

zdyscyplinowanie «postawa osoby zdyscyplinowanej»
zdyscyplinować
1. «nauczyć przestrzegania ustalonych norm lub nakłonić do ich przestrzegania»
2. «wprowadzić gdzieś pewne zasady, normy»
zdyscyplinowany «przestrzegający dyscypliny»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego