zmartwiony

Słownik języka polskiego PWN*

zmartwiony «taki, który martwi się czymś; też: świadczący o takim stanie»
zmartwić «stać się przyczyną czyjegoś smutku lub niepokoju»
zmartwienie
1. «to, co kogoś martwi»
2. «stan tego, kto się martwi»
zmartwić się «stać się smutnym lub niespokojnym o kogoś lub o coś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego