zwichrować

Słownik języka polskiego PWN*

zwichrować
1. «spowodować, że coś się skrzywi, zniekształci»
2. «zmienić w sposób niepożądany projekt, pomysł itp.»
zwichrować się «zniekształcić się»
zwichrowanie «zniekształcenie, skrzywienie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego