Achaj

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Achaj (mieszkaniec Achai) -ja; -jowie, -jów a. Achajczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego