Żebrowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żebrow•ski: Michał Żebrow•ski, Żebrow•skiego, o Żebrow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego