Żebrowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żebrow•ski: Michał Żebrow•ski, Żebrow•skiego, o Żebrow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Bardzo bogate wyposażenie wnętrza z XVIIIw., m.in. polichromia W. Żebrowskiego, marmurowy sarkofag bł. Rafała z Proszowic (1640), płyta nagrobna z…

 

…równie wyjątkową jakość.
Magdalena ŁukówProfil Wiecha w wykonaniu Jerzego
Żebrowskiego

Porównywano go do Plauta, najwybitniejszego komediopisarza starożytnego Rzymu, i do…

 

…Linda...Nie, jest kilka takich głosów. Podoba mi się głos Żebrowskiego. Wiem, że to jest tendencyjne. Ten głos wszystkim się podoba…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego