echoencefalogram

 
Wielki słownik ortograficzny
echo•en•cefalo•gram -mu, -mie; -mów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego