funkcjonalnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

funk•cjonal•nie; -ej
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…sztucznie i kollokwialnie oddzielana od treści, winna być tej treści funkcjonalnie podporządkowana. Królikiewicz owszem, w swych wykładach mówi o jedności formy…

 

…zachowują się jak jeden organizm. Wśród nich wydzielić można 6 funkcjonalnie rożnych grup drobnoustrojów: homofermentatywne i heterofermentatywne mezofilne szczepy Lactococcus i…

 

…jest duży, za duży dla biskupa, więc w części usługowej, funkcjonalnie przebudowanej, służy także jako ośrodek ćwiczeń duchowych, ale i różnym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego