Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
na: przyłożeniu punktu zerowego podziałki na skartowanym stanowisku i zorientowaniu według kierunków nawiązania podanych w dzienniku pomiaru. Zorientowanie polega na wykreśleniu kreski indeksowej, odpowiadającej wartości kierunku orientującego na obwodzie kątomierza, przy położeniu liniału wzdłuż tego kierunku wykreślonego na mapie i powtórzeniu tej operacji dla drugiego kierunku nawiązania.
Różnica między kreskami indeksowymi nie powinna przekraczać 0,5 mm. W przypadku większej różnicy czynności orientowania należy powtórzyć, bowiem świadczy to o błędach pomiarów terenowych. Po zorientowaniu kątomierza ustawia się odczyt kartowanego kierunku przy kresce indeksowej przez obrót kątomierza wokół punktu zerowego podziałki, odkłada się odległość na wyskalowanej podziałce, nakłuwa punkt i opisuje numerem
na: przyłożeniu punktu zerowego podziałki na skartowanym stanowisku i zorientowaniu według kierunków nawiązania podanych w dzienniku pomiaru. Zorientowanie polega na wykreśleniu kreski indeksowej, odpowiadającej wartości kierunku orientującego na obwodzie kątomierza, przy położeniu liniału wzdłuż tego kierunku wykreślonego na mapie i powtórzeniu tej operacji dla drugiego kierunku nawiązania.<br>Różnica między kreskami indeksowymi nie powinna przekraczać 0,5 mm. W przypadku większej różnicy czynności orientowania należy powtórzyć, bowiem świadczy to o błędach pomiarów terenowych. Po zorientowaniu kątomierza ustawia się odczyt kartowanego kierunku przy kresce indeksowej przez obrót kątomierza wokół punktu zerowego podziałki, odkłada się odległość na wyskalowanej podziałce, nakłuwa punkt i opisuje numerem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego