kanalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kanaliza•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zarządu gminy. Przedstawiono sprawy związane z finansowaniem budowy kolejnego etapu kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Zubrzycy. Omówiono inwestycje oświatowe na terenie…

 

…użyteczności publicznej wodomierzy, w celu ścisłego rejestrowania ścieków odprowadzanych do kanalizacji w Szaflarach.
Uchwalono zwolnić z podatku od nieruchomości Gminny Ośrodek…

 

…dyrektora zakładu komunalnego Wiktor Fanajło. – Administrujemy tą wspólnotą, ale sprawą kanalizacji zajmuje się zakład wodociągów. Naszą firmę nie stać na takie…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego