konstruktywista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kon•struk•tywista -iście, -istę; -iści, -istów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stwierdzić należy, iż ciągle istnieją zwolennicy innych systemów, tacy jak konstruktywiści w matematyce, zwolennicy konieczności logiki trójwartościowej w mechanice kwantowej, itd…

 

…kolejnym albumie The Man Machine Schult, wzorując się na rosyjskim konstruktywiście Elu Lissitzkim, stworzył obraz ludzi-robotów ubranych, zgodnie z symboliką…

 

…aluzją Flavina są mlecznobiałe zimne świetlówki dedykowane Władimirowi Tatlinowi, rosyjskiemu konstruktywiście, który w 1919 r., a więc dwa lata po Rewolucji…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego