przewyższać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przewyż•szać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…hektara. W dolinach Amdo i Khamu wyniki były znacznie wyższe. Przewyższają one wyniki uzyskiwane w podobnych warunkach w Rosji (1,7t…

 

…kobiety wyższe od siebie, czego dowodem była jego żona, Ewa, przewyższająca go prawie o głowę.
Był bardzo oczytany, miał znakomitą pamięć…

 

…uchylone).
Art. 253. Jeżeli bilans, sporządzony przez zarząd, wykaże straty,
przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego