quincunx

Wielki słownik ortograficzny PWN*

quin•cunx -n•ksa a. -n•xa, -n•ksie a. -n•xie ; zob. kwinkunks
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego