zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…przyjęli w drodze referendum, byłaby to już gwarancja, że w toku realizacji nie dojdzie do buntu. I w tej gwarancji wyraża…

 

…ustaliło się normy, plany, kosztorysy, limity itd., to jednak w toku wykonywania zadań działa się chaotycznie, improwizując poszczególne poczynania. Niekiedy dzieje…

 

…powstawania.
Niezależnie od tego, że liczba gatunków organizmów wzrastała w
toku ewolucji i dziś jest bez wątpienia wielokrotnie większa niż w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego