Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
do których dokumentacja jest kierowana.
- zasad kontroli i sygnalizacji odchyleń od przyjętych założeń.
Praktyka uczy bowiem, że brak tych ustaleń powoduje wymykanie się kosztów spod czujnego nadzoru i zniekształcenie założonej efektywności ekonomicznej. Choć z wielkim nakładem energii i wysiłkiem intelektualnym ustaliło się normy, plany, kosztorysy, limity itd., to jednak w toku wykonywania zadań działa się chaotycznie, improwizując poszczególne poczynania. Niekiedy dzieje się to z powodu uwzględnienia aktualnych realiów lub trudności poszczególnych zespołów, ale z wyraźnym odstępstwem od założeń generalnych.
Podobnie jak w stosunku do zużycia materiałów, tak i przy ustalaniu kosztów robocizny (wynagrodzenia za pracę wykonawczą) należy stworzyć odpowiednią bazę porównawczą
do których dokumentacja jest kierowana.<br>- zasad kontroli i sygnalizacji odchyleń od przyjętych założeń.<br>Praktyka uczy bowiem, że brak tych ustaleń powoduje wymykanie się kosztów spod czujnego nadzoru i zniekształcenie założonej efektywności ekonomicznej. Choć z wielkim nakładem energii i wysiłkiem intelektualnym ustaliło się normy, plany, kosztorysy, limity itd., to jednak w toku wykonywania zadań działa się chaotycznie, improwizując poszczególne poczynania. Niekiedy dzieje się to z powodu uwzględnienia aktualnych realiów lub trudności poszczególnych zespołów, ale z wyraźnym odstępstwem od założeń generalnych.<br>Podobnie jak w stosunku do zużycia materiałów, tak i przy ustalaniu kosztów robocizny (wynagrodzenia za pracę wykonawczą) należy stworzyć odpowiednią bazę porównawczą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego