zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…natychmiast silnie związane przez ferrytynę śluzówki jelita w formie jonów żelazowych (Fe3). Ferrytyna śluzówki jelita może przekazywać jony żelazowe transferrynie, białku…

 

…Jednym z takich białek jest ceruloplazmina utleniająca jony żelazawe do żelazowych (p. 2.2.3). Inny enzym z tej grupy to…

 

…MnSOD w mitochondriach organizmów eukariotycznych jest tetramerem.
Szybkość działania dysmutaz
żelazowych i manganowych jest nieco niższa w porównaniu z Cu,ZnSOD…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego