Jezu

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jezu a. Jezu!
Jezus Jezusa, o Jezusie, W. Jezu (a. Jezusie): Jezus Chrystus
Jezus Chrystus Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie
Jezus Maria a. Jezus Maria!
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego