lanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lać leję, leją; lej, lej•cie
lej (wyrwa w ziemi) -ja; -jów
lej (rumuńska jedn. monet.) leja; lei a. leja
lany poniedziałek lanego poniedział•ku, lanym poniedział•kiem; lane poniedział•ki, lanych poniedział•ków

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego