lecz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lecz ,
lecz by (lecz aby)
leczo ndm
leczyć -czę, -czą; -cz•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego