lecz

Wielki słownik ortograficzny PWN

lecz ,
lecz by (lecz aby)
leczo ndm
leczyć -czę, -czą; -cz•cie

Słownik języka polskiego PWN

lecz «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści»
leczo «potrawa węgierska z papryki duszonej z pomidorami i cebulą, z dodatkiem kiełbasy, wędzonego boczku i przypraw»
leczyć «przywracać komuś zdrowie za pomocą leków lub zabiegów»
leczenie klimatyczne «leczenie wykorzystujące właściwości klimatyczne jakiegoś obszaru»
leczenie objawowe «usuwanie i łagodzenie objawów choroby»
leczenie przyczynowe «usuwanie zasadniczej przyczyny choroby»
leczenie wstrząsowe «metoda lecznicza stosowana w psychiatrii»
leczenie zachowawcze «leczenie chorego organu bez interwencji chirurga»
leczyć się
1. «być leczonym»
2. «leczyć samego siebie»
3. «pozbywać się jakiejś swojej słabości, wady»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Lecz mimo to
8.11.2019
Dzień dobry
Nawet w literacko perfekcyjnych i kompetentnie wydanych książkach spotykam się z lecz mimo to. Wydaje mi się, że to tautologia. Czy nawet wybitni pisarze i korektorzy przeoczają ten błąd, czy przyjął on się na dobre do języka polskiego jak tylko i wyłącznie?
Nie tylko…, lecz także…
25.04.2016
Szanowni Państwo,
mam pytanie o obowiązywanie spójników skorelowanych. Nikt nie protestuje przy zarówno…, jak i…, tyle…, ile… itp., natomiast nie tylko…, lecz także… budzi sprzeciw – padają wyjaśnienia, że przecież formą dopuszczoną przez poradnię jako poprawną jest ale i, ale też itp., więc dlaczego ingerencja i wprowadzanie formy lecz także?
Z uszanowaniem
Bożena Dembińska
Skuteczny, lecz niedrogi
25.03.2016
Szanowni Państwo,
czy użyte w reklamie leku sformułowanie skuteczny, lecz niedrogi (a konkretnie zastosowanie w nim spójnika lecz, a nie np. i) jest poprawne?

Z góry dziękuję za odpowiedź!

Pozdrawiam serdecznie
A.G.

Ciekawostki

Mówimy „Nie nos dla tabakiery, lecz tabakiera dla nosa” , mając na myśli to, że pewne osoby i instytucje są powołane do tego, by służyć ludziom, a nie po to, by działać na swoją korzyść kosztem tych ludzi.
Mówimy „Czas leczy rany” lub „Czas goi rany”, mając na myśli to, że w miarę upływu czasu zapominamy o krzywdach, przykrościach i bólu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mrozoodporności betonu.
    Wszystkie rodzaje przedmiotowych domieszek cechują się długimi cząsteczkami,
    lecz różnej budowy oraz o różnym składzie chemicznym.
    Grupa powierzchniowo czynna...
  • ... sobotę. Czekały na próżno - nowy pomysł, zakładający nie podparcie ściany, lecz jej usztywnienie, został zaakceptowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zbyt...
  • ... inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, pozwalając na pokrycie kosztów leczenia, w tym zabiegów i środków medycznych. gdy wskutek wypadku dojdzie...

Encyklopedia PWN

leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
leczo, węg. lecső,
potrawa ze świeżej papryki, pomidorów i cebuli, z dodatkiem kiełbasy, jajek i przypraw, spożywana na gorąco.
wstrząsowe leczenie, sejsmoterapia,
med. w psychiatrii metoda leczenia chorób psychicznych przez wywoływanie głębokiego wstrząsu biol.; wynikającego z wprowadzenia organizmu w stan gwałtownej, lecz kontrolowanej utraty przytomności;
Kabata metoda leczenia, metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
med. metoda leczenia w psychiatrii polegająca na przepuszczeniu przez mózg prądu elektr. o ściśle określonych parametrach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego