leczący

Słownik języka polskiego PWN*

lecz «spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne treści»
leczyć «przywracać komuś zdrowie za pomocą leków lub zabiegów»
leczenie klimatyczne «leczenie wykorzystujące właściwości klimatyczne jakiegoś obszaru»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego