n

Wielki słownik ortograficzny PWN*

N (= azot; niuton; North – północ jako strona świata)
N. (= narzędnik)
n. (= nad; neutrum, rodzaj nijaki)
N.N. (= nomen nescio – nieznanego imienia)
a.Ch.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.C.n.
a.C.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.Ch.n.
a.n.C. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.Ch., a. a.n.Chr.
a.n.Ch. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Chr.
a.n.Chr. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.C., a. a.n.Ch.
d.n. (= dokończenie nastąpi)
dr n. med. (= doktor nauk medycznych)
Guns N’ Roses (zespół muz.) ndm
I.N.C. (= in nomine Christi – w imię Chrystusa) a. INC
I.N.D. (= in nomine Dei – w imię Boże) a. IND
I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
kand. n. (= kandydat nauk)
n.e. (= naszej ery)
N.L. (= non liquet)
n.p.m. (= nad poziomem morza)
N/s (= nuclear ship – statek o napędzie jądrowym) a. n/s
n-ty (np. po raz n-ty) a. enty
p.n.e. (= przed naszą erą)
r.n. (= rodzaj nijaki)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego