nauczyciel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

na•uczyciel -la; -le, -li: Karta nauczyciela
na•uczyciel polonista na•uczyciela polonisty; na•uczycieli polonistów
na•uczyciel wuefista na•uczyciela wuefisty; na•uczycieli wuefistów
na•uczyciel-wychowaw•ca na•uczyciela-wychowaw•cy; na•uczycieli-wychowaw•ców
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Wyż•szych (skrót: TNSW)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego