u

Wielki słownik ortograficzny PWN*

U (= uran)
u (przyimek): u szewca, u góry, u nas, u mnie
a.u.c. (= ab urbe condita)
b.u. (= bez uwag)
doc•tor u.i. (= doctor utriusque iuris)
Dz.U. RP (= Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) ndm a. DzU RP, a. DzU ,
U-Boot U-Boota, U-Boocie; U-Booty, U-Bootów
u.d. (= ustawa dewizowa; ut dictum)
u.k.s. (= ustawa karna skarbowa)
U-kształt•ny: dolina U-kształtna
u.s.p. (= ustrój sądów powszechnych)
u.s.s. (= ustawa o sądach społecznych)
U Thant U Than•ta, o U Than•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego