[319] 78.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich

78.B. [319] Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich
Literę г oddajemy przez h, np. книга – knyha. Literę ґ (przywróconą w pisowni na Ukrainie) oddajemy przez g, np. ґрунт – grunt.
Literę л oddajemy dwojako:
1) przez l przed я, є, ю, і (ї), ь, np. наллєш – nallesz, лiжко – liżko, Львiв – Lwiw;
2) przez ł przed а, е, и, о, у, spółgłoskami i na końcu wyrazu, np. Леся – Łesia, молодиця – mołodycia, вилки – wyłky, орел – oreł; obce nazwy własne pisane przez ле można oddawać przez le, np. Лейден – Lejden.
Literę и oddajemy przez y, np. лишити – łyszyty.
Literę і oddajemy przez i, np. сіль – sil.
Literę ї (występującą na początku wyrazów, po samogłoskach i po apostrofie) oddajemy przez ji, np. їхати – jichaty, мої – moji, з’їсти – zjisty.
Literę є oddajemy jako:
1) je na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Євген – Jewhen, моє – moje, п’є – pje;
2) e po л, np. наллєш – nallesz;
3) ie po innych spółgłoskach, np. синє – synie.
Literę я oddajemy jako:
1) ja na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Ярошенко – Jaroszenko, заява – zajawa, п’яний – pjanyj;
2) a po л, np. Лященко – Laszczenko;
3) ia po innych spółgłoskach, np. дякую – diakuju.
Literę ю oddajemy jako:
1) ju na początku wyrazu, po samogłoskach i po apostrofie, np. Юрченко – Jurczenko, мою – moju, в’ючити – wjuczyty;
2) u po л, np. люблю – lublu;
3) iu po innych spółgłoskach, np. сюди – siudy;
ь oddajemy przez ´ – znak zmiękczenia (nie apostrof ’), np. князь – kniaź, будьте – bud´te, грудь – hrud´.
Połączenie liter ль oddajemy przez l, np. сіль – sil.
Połączenie liter ьо oddajemy przez io, np. нього – nioho.
Jedynie połączenie liter льо oddajemy przez lo, np. льох – loch.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego