[32] 11.2. Literę h piszemy, gdy:

11.2. [32] Literę h piszemy, gdy:
a) w wyrazach i formach pokrewnych następują wymiany głoskowe, np.
h – g wahanie – waga
h – ż druh – drużyna
h – z błahy – błazen;
b) występuje w rozpoczynającej wyraz cząstce hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-, np.
hektograf, hektolitr, hektopaskal;
heliocentryzm, helioenergetyczny, heliometr;
heteroatom, heteroseksualny, heterosfera;
higrometr, higromorficzny, higroskop;
hiperinflacja, hiperpoprawność, hipertymia;
hipoalergiczny, hipocentrum, hipodrom;
homeopatia, homeostaza, homeotermiczny;
homocentryzm, homofonia, homologacja;
hydrobus, hydroelektrownia, hydrologia.
W innych wypadkach wątpliwości może rozstrzygnąć słownik.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego