10. Zasady użycia znaków ż, rz

10. Zasady użycia znaków ż, rz
We współczesnym języku polskim ogólnym istnieje spółgłoska ż, którą oznaczamy w piśmie dwojako: albo literą ż, albo połączeniem liter rz. Stan taki ma uzasadnienie historyczne. Dzisiejsze rz bowiem to dawne miękkie r, które się zachowało w innych językach słowiańskich, por. polskie rzeka, rosyjskie rieka.
Różne pochodzenie spółgłoski ż dziś uświadamiane jest głównie przez głoskowe wymiany zachodzące w formach i wyrazach pokrewnych: inne dla spółgłoski oznaczanej literą ż, inne dla spółgłoski oznaczanej połączeniem liter rz.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego