10. Zasady użycia znaków ż, rz

10. Zasady użycia znaków ż, rz
We współczesnym języku polskim ogólnym istnieje spółgłoska ż, którą oznaczamy w piśmie dwojako: albo literą ż, albo połączeniem liter rz. Stan taki ma uzasadnienie historyczne. Dzisiejsze rz bowiem to dawne miękkie r, które się zachowało w innych językach słowiańskich, por. polskie rzeka, rosyjskie rieka.
Różne pochodzenie spółgłoski ż dziś uświadamiane jest głównie przez głoskowe wymiany zachodzące w formach i wyrazach pokrewnych: inne dla spółgłoski oznaczanej literą ż, inne dla spółgłoski oznaczanej połączeniem liter rz.
 
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego