[89] 18.32. Skrótowce:

18.32. [89] Skrótowce:
18.32.1. Skrótowce literowe i głoskowe piszemy w całości wielkimi literami:
GOPR, MEN, NOT, PAN, UW, WOT,
ale: miejscownik od skrótowców NOT, WOT przybiera postać Nocie, Wocie, a więc tylko pierwsza litera jest wielka.
18.32.2. W innych rodzajach skrótowców (grupowych, mieszanych, nietypowych) albo wszystkie litery są wielkie, albo wielka jest tylko pierwsza litera; zależy to od przyjętego zwyczaju, narzuconego przez właściciela nazwy:
GASPOL, TORKAT, TORWAR;
Desa, Hortex, Investbank, Pafawag.
18.32.3. Jeśli skrótowiec zawiera litery oznaczające przyimek lub spójnik, piszemy je małą literą:
KiW, SPATiF, WSiP, RdR (= Ruch dla Rzeczypospolitej).
18.32.4. Jeśli wewnątrz skrótowca występują inne litery oznaczające głoski wewnątrzwyrazowe, piszemy je także małą literą, np.
PZMot (= Polski Związek Motorowy), SdRP (= Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej);
DzU RP (= Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej), DSzW (= Dzielnicowy Sztab Wojskowy), WSzW (= Wojewódzki Sztab Wojskowy).
18.32.5. Jeśli w skrótowcu występuje dwuznak ch, to pisze się go w formie następującej: wielkie C i małe h:
BCh, ChRL, ZChN.
UWAGA: O pisowni skrótowców w przypadkach zależnych – zob. 56. oraz przykłady w artykułach hasłowych słownika.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego