[294] 74.3. Głoska -e w zakończeniach wyrazów

74.3. [294] Głoska -e w zakończeniach wyrazów
W imionach i nazwach greckich głoskę -e w zakończeniach wyrazów oddajemy przez -a:
a) w imionach żeńskich I deklinacji, np. Aigle — Egla, Antigone — Antygona; wyjątki: Nike, Niobe;
b) w patronimikach zakończonych na -des (opuszczając s), np. Atreides — Atryda, Herakleides — Heraklida.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego