[295] 74.4. Dwugłoska -ei

74.4. [295] Dwugłoska -ei
W imionach i nazwach greckich dwugłoskę -ei zastępujemy:
a) przez i, np. Eirene – Irena, Peisistratos – Pizystrat;
b) przez y po d, r, s, t: Deinarchos – Dynarch, Atreides – Atryda, Poseidonia – Posydonia, Teiresias – Tyrezjasz (wyjątkowo: Poseidon – Posejdon);
c) przez e, np. mausoleion – mauzoleum, mouseion – muzeum.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego