[50] 14.1. Rzeczowniki zakończone na -eja, -ea, -ua

 
14.1. [50] Rzeczowniki zakończone na -eja, -ea, -ua
Zakończenie -eja występuje zarówno w rzeczownikach rodzimych, jak i zapożyczonych, np.
aleja, breja, epopeja, fleja, fokreja, knieja, mierzeja, onomatopeja, Pompeja, reja, szweja, transzeja, tuleja, ukleja.
W dopełniaczu i miejscowniku liczby pojedynczej piszemy -ei, np.
alei, brei, epopei, flei, fokrei, kniei, mierzei, onomatopei, Pompei, rei, szwei, transzei, tulei, uklei.
Podobnie w dopełniaczu liczby mnogiej, np.
epopei, mierzei, transzei, tulei, zawiei,
choć część z nich może przyjąć dwie oboczne postaci, np.
alei a. alej, kniei a. kniej, onomatopei a. onomatopej, rei a. rej, uklei a. uklej,
inne zaś tylko jedną postać -ej, np. flej, fokrej, szwej. Jedną postać przyjmują także niektóre wyrazy o zakończeniu -ija, -yja, -aja, -ója, -uja: żmij, chryj, kołomyj, szyj, faj, mazaj, staj, zgraj, dwój, trój, szuj (albo: szujów).
Zakończenie -ea mają tylko rzeczowniki pochodzenia obcego, np.
Cheronea, gwinea, idea, kamea, Korea, orchidea, teodycea.
Odmieniają się one według następującego wzoru:
liczba pojedyncza liczba mnoga
M. idea, kamea idee, kamee
D. idei, kamei idei, kamei
C. idei, kamei ideom, kameom
B. ideę, kameę idee, kamee
N. ideą, kameą ideami, kameami
Ms. idei, kamei ideach, kameach
W. ideo! kameo! idee! kamee!
Zakończenie -ua mają nieliczne rzeczowniki pochodzenia obcego, np. Genua, statua. Odosobniony wśród nazw pospolitych rzeczownik statua ma w dopełniaczu liczby pojedynczej dwie postacie: statuy a. statui, nazwa własna Genua przyjmuje postać Genui.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!