• Na czasie
  miłość
  1. «głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie»
  2. «silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich»
  3. «poczucie silnej więzi z czymś, co jest dla kogoś wielką wartością»
  4. «głębokie zainteresowanie czymś, znajdowanie w czymś przyjemności»
  5. «obiekt czyichś uczuć i pragnień»
  6. «pożycie seksualne»
 • Łatwo pomylić
  KRZYK, KSZYK
  Krzyk i kszyk mają źródła dźwiękonaśladowcze, ale pierwsze (pochodne od krzyczeć) jest stare, o korzeniach praindoeuropejskich, drugie zaś to późna, polska nazwa ptaka, nadana mu przez zoologów. Kszyk, inaczej bekas kszyk, jest wielkości kuropatwy, ma charakterystyczny długi dziób, którym szuka pokarmu w miękkim szlamie na dnie płytkich zbiorników wodnych.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  EKLERKA
  Słowo eklerka powstało od rzeczownika ekler, zapożyczonego z francuskiego éclair, co znaczy ‛błyskawica’. W użyciu jest także forma eklerek, ale żeńska eklerka lepiej pasuje do nazw innych ciastek, jak napoleonka, bajaderka, stefanka czy wuzetka. Nasuwa się pytanie, która cecha eklerki sprawiła, że Francuzi nazwali ją błyskawicą – podobno jej budowa, dzięki której można to ciastko szybko zjeść. W brytyjskich slownikach wydawnictwa Chambers eklerka ma żartobliwą definicję: „a cake long in shape, but short in duration”. Po polsku brzmiałoby to: „ciastko o długim kształcie, ale krótkim życiu”.
  Mirosław Bańko
Słowo dnia: leasing

Czy wiesz, że?

Mówimy „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”, mając na myśli to, że ludzie najlepiej czują się we własnym domu.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

[397] Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania
Myślnika używamy do zaznaczenia domyślnego członu zdania, np.
Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale — nadnaturalnym.
(B. Prus)
Z gryzmoleniem tak jak z trunkiem: zakosztujesz — wstrząśnie tobą albo i zemdli; pociągniesz drugi raz — miło…, trzeci raz — błogo…, czwarty — bardzo miło…, piąty — jeszcze milej!… i aniś się spostrzegł, jak ni stąd, ni zowąd nałogowym zostałeś pijakiem.
(J. Wieniawski)
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo heterogeneza
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego