• Na czasie
  solidarność
  1. «poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń»
  2. «odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania»

  • solidarnościowy
 • Łatwo pomylić
  SUPER-
  Czy to wyraz, czy cząstka wyrazu? I to, i to.
  Najpierw był przedrostkiem, dodawanym do przymiotników i rzeczowników, by wyrazić nasz entuzjazm, wywoływany tym, co nazywają, najwyższą emocjonalną ocenę – potem usamodzielnił się i stał określeniem o charakterze przymiotnika lub przysłówka. Zapisujemy go osobno, gdy jest samodzielny i nie ma po nim rzeczownika czy przymiotnika. Gdy jest – super musi się z nim połączyć. Choć i tak jest super.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  UTOPIA
  to pomysł nie do zrealizowania, piękna i nierealna idea.
  Dotyczy społeczeństwa: wielkie utopie, zakładające powszechną szczęśliwość, wywołały sporo nieszczęść, inne popychają świat naprzód (jeśli on toczy się naprzód). Drobnych mrzonek nie nazywajmy utopiami.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: kreacja

Czy wiesz, że?

Mówimy „Każda pliszka swój ogonek chwali”, mając na myśli to, że każdy chwali się tym, czym może.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

90.E.1. [372] Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami
Połączenia spójników łącznych, rozłącznych i wyłączających (a więc typu i-lub-ani) z przysłówkami i zaimkami o charakterze uzupełnień wtrąconych czy dopowiedzianych oddzielamy przecinkiem od reszty tekstu, np.
Byłem w górach, i to przez dwa miesiące.
Był człowiekiem uszczypliwym, lub raczej złośliwym.
Nie byłem w Hiszpanii, ani też w Portugalii.
Była śliczna, czy może raczej pełna uroku.
Typowe połączenia tego typu: i to, albo raczej, lub raczej, czy raczej, albo lepiej, lub lepiej, ani też, ani nawet, czy może.
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo defensywa
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego