• Na czasie
  ofiarowaćofiarowywać
  1. «dać coś komuś bezinteresownie»
  2. «zadeklarować swoje przychylne uczucia»
  3. «wystąpić z gotowością zrobienia czegoś dla kogoś»
  4. «poświęcić coś komuś lub jakiejś ważnej sprawie, idei»
  5. «złożyć ofiarę z czegoś lub kogoś Bogu, bóstwu, nadprzyrodzonym mocom»
 • Łatwo pomylić
  CENT, CENTUŚ
  Cent, zanim stał się eurocentem, był drobną monetą w różnych krajach, a w niektórych pozostaje w użyciu do dziś. Monety o podobnych nazwach, nawiązujących do łacińskiego centum ‛sto’, też były lub są nadal w obiegu, por. francuskie centymy, włoskie centesimo, a także bułgarskie stotinki. Centów używano dawniej m.in. w państwie austro-węgierskim, co ma związek z pochodzeniem nazwy centuś. Nadali ją krakowianom warszawiacy, którzy, jak widać, nie bardzo lubili oszczędzać. Obfitość nazw synonimicznych, tak samo negatywnie nacechowanych – np. chciwiec, chytrus, dusigrosz, harpagon, kutwa, liczykrupa, skąpiradło, sknera, żyła – pokazuje, że oszczędność nadal nie jest u nas w cenie.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  Szybki Bill
  Czyli: ktoś, kto chce zbyt szybko osiągnąć cel. Ten Bill to postać westernowa, rewolwerowiec, dla którego szybkość jest najwyższą zaletą. Ale w rzeczywistości pozawesternowej często co nagle, to po diable i trzeba śpieszyć się powoli, co wiedzieli już Rzymianie. Nie bądź taki szybki Bill! – śpiewały nastolatki w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a i w dzisiejszych, szybszych czasach taki Bill jest za szybki.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: leasing

Czy wiesz, że?

Mówimy „Od przybytku głowa nie boli”, mając na myśli to, że nadmiar czegoś, zwłaszcza dóbr materialnych, nie jest szkodliwy ani kłopotliwy.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

[42] Przymiotniki zakończone na -dzki
Zakończenie -dzki piszemy wbrew wymowie [-cki] w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na: d, dz, , dt, , np.
gród – grodzki
Kronsztad – kronsztadzki
Stargard – stargardzki
Szwed – szwedzki
sąsiad – sąsiedzki
Grudziądz – grudziądzki
Łódź – łódzki
Neustadt – neustadzki a. neusztadzki
Dobrudża – dobrudzki.
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo heterogeneza
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego