• Na czasie
  Umywać ręce
  Czyli: nie brać za coś odpowiedzialności lub zrzekać się jej. Dawny żydowski zwyczaj umywania rąk, którym pokazywano własną niewinność wobec zabójstwa, wiążemy dziś z Piłatem.
  Mimo odprawienia przez niego tego rytuału oczyszczenia trudno uznać go za człowieka czystych rąk. Umywanie rąk dlatego raczej odnosimy do innych niż do siebie – i traktujemy je jako nie do końca skuteczne pozbycie się odpowiedzialności za jakiś zły czyn.
  Jerzy Bralczyk
 • Łatwo pomylić
  CZUŁKI
  Nie widzimy związku między czołem i czułym, czuły łączy się z czułością i czuciem, a czoło jest osłoną naszego naczelnego organu myślenia. Ale możemy nie być pewni, czy czułki, które u zwierząt i istot pozaziemskich są zwykle w okolicach czoła, wiążą się z czołem, czy z czuciem i czujnością.
  Zdrobnienie czoła, czółko, zwłaszcza w liczbie mnogiej, czułki przypomina, a nie pamiętamy, czy jest jedna czułka, czy jeden czułek… Ale czułki są od czucia, nie od czoła.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  BRZOZA
  „ (...) drzewo leśne, nieco większej, jak śrzedniej wysokości” – pisał o brzozie Linde, cytując XVIII-wieczny podręcznik botaniki. Autor pierwszego słownika polszczyzny często wolał przytoczyć urywek cudzego tekstu niż samodzielnie objaśniać wyraz (może jako cudzoziemiec z urodzenia, pół-Niemiec, pół-Szwed, nie czuł się kompetentny).
  Choć czerpał ze źródeł specjalistycznych, jego definicyjne cytaty nie zawierają wiedzy fachowej. Pod tym względem całkiem inny jest późniejszy o pół wieku tzw. słownik wileński, gdzie o brzozie czytamy: „rodzajowa nazwa drzewa z rodziny kotkowatych, v. baziowych (...), należąca do klasy 21szej rzędu wielopręcikowego (...)”. Następne słowniki szły raz jedną, raz drugą drogą, ten zaś stara się zachować kompromis między definicjami specjalistycznymi a potocznymi.
  Mirosław Bańko
Słowo dnia: Szawuot

Czy wiesz, że?

Mówimy ironicznie „Mądry Polak po szkodzie”, mając na myśli typową jakoby dla Polaków nieumiejętność przewidywania niebezpieczeństwa i zapobiegania mu.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

23. [133] Pisownia zestawień typu lwia paszcza
Zestawienie to ściślejsze połączenie wyrazowe składające się z dwu lub więcej wyrazów, a tworzące całość znaczeniową. Pisownia zestawień jest rozdzielna, np.
boża krówka, czarna jagoda, dzień dobry, konik polny, lwia paszcza, mniej więcej, szewski poniedziałek, sto dwadzieścia pięć, dziewięćset dwa, dwa tysiące sześćset siedemnaście, jaki taki, taki siaki, taka owaka.
UWAGA: Rozdzielna pisownia wielowyrazowych połączeń liczebników głównych obowiązuje również we wszystkich dokumentach finansowych.
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo bęcwał
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego