BUTONIERKA

 
BUTONIERKA
Butonierką niektórzy nazywają kieszonkę z przodu marynarki, dowody na to można znaleźć nawet w literaturze, por. „Jest tego tyle, że wystarczyłoby na uszycie krawata oraz dwu chustek do butonierki”
(J. Broszkiewicz, Doktor Twardowski). Znaczenie utrwalone w języku i obecne w słownikach jest jednak inne – butonierka to przecięcie w klapie marynarki, w które można włożyć np. goździk. Dawniej służyło jako zapięcie, co widać w jego francuskiej nazwie boutonnière, pochodnej od słowa bouton ‛guzik’.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego