INSTRUKTAŻ

INSTRUKTAŻ
Tak właśnie, z ż na końcu, zapisujemy określenie działania, którego celem jest instruowanie instruowanego przez instruującego. Najczęściej taki instruktaż jest prowadzony przez instruktora.
Ale jeśli ten sam instruktor opisze w książce, co powinien jego czytelnik robić, to będzie ta książka instruktarzem, wymawianym tak samo, jak instruktaż, ale zapisywanym odmiennie, z –rz na końcu, tak jak określenia innych książek, jak choćby elementarz, brewiarz czy herbarz.
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego