• Na czasie
  pisanka
  1. «jajko barwione lub malowane na Wielkanoc»
  2. «pismo artystyczne zbliżone formą do pisma kaligraficznego, stosowane do dużych napisów»
 • Łatwo pomylić
  NA OGÓŁ
  Wprawdzie znaczenie ogólności, tkwiące w tym wyrażeniu, nie odwołuje się wprost do słowa ogół, ale w naszej świadomości językowej nie zrosło się jeszcze tak wyraźnie w jeden wyraz.
  Tak jak mamy z grubsza, choć grubszość tam raczej wyczuwamy niż się jej dopatrujemy, tak mamy na ogół. Gdy mamy wątpliwości, zazwyczaj możemy napisać zazwyczaj lub przeważnie, ale to odrobinę co innego, a przeważnie też nie jest łatwe.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Koniec końców
  Czyli: ostatecznie. Wiele się wydarzyło, sprawa miała już wiele mniemanych zakończeń, ale ten jest ostateczny. To koniec wszystkich końców związanych z tą sprawą.
  Ta językowa konstrukcja bywa podniosła i wyraża najwyższy poziom i ostateczność: król królów to król najwyższy, światło świateł to najjaśniejsze światło. Ten ostateczny koniec nie ma w sobie wiele z wyższego stylu, używa się go potocznie i czasem nawet zmienia na dość trywialne koniec końcem.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: prepaid

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

34. [149] Pisownia wyrażeń zaimkowych
Połączenia zaimka i następującej po nim innej części mowy to wyrażenia zaimkowe. Pisze się je rozdzielnie, np.
co chwila, co dzień, co godzina, co miesiąc, co niedziela, co rok, co roku, co tydzień, co wieczór;
co do (tego), co gorsza, co gorsze, co najmniej, co prędzej, co tchu, co za (przygoda), czym prędzej, kto zacz, tym bardziej, tym gorzej, tym lepiej.
WYJĄTKI: Odstępstwem od tej zasady jest pisownia łączna wyrażeń zaimkowych będących zrostami: coraz, toteż (= więc), tymczasem, oraz złożeniami: cogodzinny, comiesięczny, coroczny, cotygodniowy, codziennie, corocznie, cotygodniowo.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo azbest
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego