• Czy wiesz, że
  Mówimy „Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby”, mając na myśli to, że nie należy oceniać ani krytykować tego, co się dostało za darmo.
 • Łatwo pomylić
  ODTAJAĆ, ODTAJNIAĆ
  Odtajać może ziemia pokryta śniegiem lub lodem – znaczy to, że śnieg i lód się na niej roztopi. Ponieważ samo tajać znaczy ‛topnieć, rozpuszczać się’, więc słowo odtajać może wydawać się nielogiczne, inaczej niż roztajać, które też jest notowane w słownikach.
  Odtajać zostało utworzone na wzór czasownika odmarznąć, w którym cząstka od- występuje w swojej typowej funkcji, wskazując na działanie przeciwne do czegoś, o czym mowa w wyrazie podstawowym. Niejasna budowa słowa odtajać może powodować mylenie go z odtajniać. To ostatnie pochodzi od przymiotnika tajny i znaczy ‛sprawiać, że coś przestaje być tajne’, a cząstka od- ma w nim funkcję podobną jak w odmarzać. W czasownikach odprzymiotnikowych inicjalne od- miewa też przeciwne znaczenie – ‛przywrócić komuś lub czemuś jakąś cechę’, por. odnowić, które nie znaczy ‛sprawić, że coś przestanie być nowe’, ale wręcz przeciwnie.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  FAWOREK
  Faworek to smażone ciasteczko, znaczenie to współczesne słowniki podają na pierwszym miejscu.
  Historycznie jednak faworek to kokarda noszona na ubiorze (por. u Lindego: „Bierzmy, duszyczko, z nowej mody wzorki,/ Przedajmy złoto, a kupmy faworki”), zwłaszcza zaś kokarda ze wstążki, jaką kawaler otrzymywał od damy swojego serca, świadcząca o jej przychylności (por. francuskie faveur ‛życzliwość’). Nazwę przeniesiono z kokardki na ciastko ze względu na podobieństwo ich kształtu.
  Mirosław Bańko
Słowo dnia: dekować

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

87.5. [341] Kropka w pisowni dat
W datach pisanych w całości cyframi arabskimi stawiamy kropki, np. 1.01.1996, 6.9.1994 roku, 11.11.1918 r.
Nie stawiamy kropki, gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą rzymską: 1 I 1996, 6 IX 1994 roku, 11 XI 1918 r.
Wyjąwszy szczególne wypadki, takie jak wymogi komputerowego przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne, nie należy stosować innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np. dywizów: 1-1-1995) ani też stosować innego szyku niż: dzień, miesiąc, rok.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo hydrofor
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego