Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
W-jakiej-mierze
Znaleziono 27 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i przeciwników reform, zaradnych i niezaradnych [...]".

  Na pytanie czy i
  w jakiej mierze teoretyczne i metodologiczne przesłanki tej klasyfikacji dają się zastosować do...
 • ... lub pojedynki towarzyszące obrzędom pogrzebowym starożytnych Traków) skłaniają do zastanowienia, w jakiej mierze były to samobójstwa "chciane", w jakiej zaś wymuszane presją otoczenia...
 • ... interesująca, gdyż władze wycofywały się częściowo z różnych cenzorskich zakazów.
  W jakiej mierze przełom ustrojowy z lat 1989-1990 oddziałał na ruch wydawniczy...
 • ... bardziej ważne wydaje się ustalenie, czego wybór ten dotyczy i w jakiej mierze jest on ograniczony postulatami określającymi sens "dobrego decydowania". Rozpatrzmy tę...
 • ... postępowanie nie ogranicza się do OPZZ.
  Nie sposób generalnie rozstrzygnąć,
  w jakiej mierze zamieszanie wokół debat wynika z autentycznych myślowych nieporozumień, a w...
 • ... produkcyjnego oraz od wpływu działalności człowieka, a więc od tego, w jakiej mierze wykorzystuje on istniejący potencjał produkcyjny gospodarstwa.
  By uzyskać odpowiedź na...
 • ... liturgia. Przyjrzeć się, jak ewoluowały one w toku rozwoju i w jakiej mierze ów rozwój dokonywał się samodzielnie, a w jakiej przy wzajemnym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego