Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
W-trybie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tego, że zarząd:
  1) nie ogłasza uchwał walnych zgromadzeń powziętych
  w trybie art. 398; 2) nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami...
 • ... 155, poz. 1014 z późn. zm.). Likwidacja przedsiębiorstw państwowych dokonana w trybie tej ustawy stanowi jedyny przypadek zakończenia bytu prawnego pp, w...
 • ... stanu wojennego sądy zaczęły masowo wydawać wyroki w sprawach politycznych. W trybie doraźnym skazano 1727 osób (do 31 marca 1982 r.). Zastosowanie...
 • ... wyniku dodawania lub mnożenia) gwarantują większą wiarygodność niż pomiary dokonywane w trybie dzielenia itp. A takim właśnie jest koszt jednostkowy obliczany w...
 • ... decyzji administracyjnej, sześcioro strajkujących nie uzyska, jeżeli nie złożą sprawy w trybie pilnym do Sądu z powództwa cywilnego. Poinformowałem wszystkim razem o...
 • ... przełączeniu młota z funkcji wiercenia na funkcję kucia. Ergonomiczny włącznik w trybie wiercenia działa jak włącznik czuwakowy, a po wyłączeniu tej funkcji...
 • ... sieci

  Na początku lat 90. krajowe banki instalowały bankomaty pracujące
  w trybie stand-alone (czyli niepodłączone do sieci, pracujące samodzielnie) i przystosowane...
 • ... wniosku o zaopiniowanie nowego projektu w kuratorium i zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym przed 15 marca. W końcu doszło do głosowania projektu...
 • ... Wnioskodawcy niezadowoleni ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.
  § 2. Wnioskodawcy służy prawo...
 • ... dla siedziby pracodawcy sądu rejonowego - sądu pracy.
  Sąd rozpoznaje sprawę
  w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
  § 6. Minister Pracy...
 • ... i aparatu cyfrowego.
  * Nauczą się korzystać z witryny internetowej udostępnionej
  w trybie offline.
  * Zapoznają się z zasadami prawa autorskiego i znaczeniem znaku...
 • ... swoje".

  Funkcją wyszukiwania steruje pole dialogu wyświetlane po wybraniu (oczywiście
  w trybie edycji) polecenia Zamiana|Wyszukaj. Przedstawia je rysunek 14-1.
  Jak widać...
 • ... i uprawnień lokalnych Kościołów; 2) że kwalifikowanym teologom odbiera się w trybie dyscyplinarnym oficjalne prawo nauczania; 3) że papież "w sposób niedopuszczalny...
 • ... W wypadku inwestycji do 60 tys. euro wykonawca wybierany jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podobnie projektant - gdy koszt prac projektowych...
 • ... programu zadbali o to, by operacja ta była wykonywana zarówno w trybie hierarchii dokumentu, jak i w trybie edycji rozdziału.
  Zacznijmy od...
 • ... 16 nr 5 s. 1

  PIERWSZA KARTOGRAFICZNA BAZA DANYCH DOSTĘPNA
  W TRYBIE ON-LINE
  W Bibliotece Kongresu do zautomatyzowanego katalogu dostępnego w...
 • ... powstały przed 30 czerwca 1992r. lub zostały nabyte od banku w trybie publicznej sprzedaży) wobec przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu Państwa...
 • ... że koalicja nie miała pewnej większości do przeprowadzenia zmiany rządu w trybie konstruktywnego wotum nieufności. Tak więc pozycja Jerzego Buzka była równie...
 • ... kujawsko-pomorskiego. W piśmie do szefa NFZ napisano: "Apelujemy, aby w trybie pilnym doprowadzić do zawarcia z centrum kontraktu na 2005 r...
 • ... Wesołowska przygotowała wszystko tak, by obrona nie zakwestionowała jednokrotnego przesłuchania w trybie art. 316 par. 3. Zarezerwowała jedyny wówczas w Łodzi Pokój...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego