Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
antygen
Znaleziono 62 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wtórne pojawiają się w organizmie w wyniku zetknięcia się z antygenami. Wówczas w grudce chłonnej można rozróżnić część: 1. środkową - jaśniejszą...
 • ... celu przywrócenie integralności środowiska wewnętrznego organizmu naruszonej przez czynniki nazywane antygenami. Antygeny są to substancje glikoproteinowe (drobnoustroje, ich toksyny, jady zwierzęce...
 • ... polega na immunizacji organizmu przeciwko białkom zaangażowanym w proces rozrodczy. Antygenami, czyli białkami powodującymi tworzenie przez organizm przeciwciał, mogą być hormony...
 • ... zaś limfocyty, które zachowują informację o zetknięciu się z danym antygenem.
  Przy ponownym wprowadzeniu tego antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej...
 • ... czasie, np. dopiero wtedy, gdy organizm ponownie zetknie się z antygenem. Dlatego też limfocyty B2 noszą również nazwę komórek "pamięci immunologicznej...
 • ... i komórki od nich pochodne.
  Przy pierwszym zetknięciu się z
  antygenem (odpowiedź immunologiczna pierwotna) limfocyty zostają pobudzone i przekształcają się w...
 • ... pewnego czasu (kilka dni) od chwili ponownego zetknięcia się z antygenem. Limfocyty "pamięci immunologicznej" żyją przez wiele lat.
  Pobudzenie przez antygen...
 • ... szczególnie wyraźnie w migdałkach.
  Reakcja limfocytów na zetknięcie się z
  antygenem przebiega wielostopniowo (ryc. 20) i zachodzi dzięki temu, że immunologicznie...
 • ... ciemniejszą.
  Jaśniejsza część środkowa powstaje jako wyraz reakcji obronnej przeciw
  antygenom. W związku z tym otrzymała ona nazwę ośrodka odczynowego. W...
 • ... jako komórki prezentujące antygen. Komórki uczestniczące w takim przedstawieniu (podawaniu antygenów limfocytom) występują w zrębie grasicy, grudkach chłonnych, strefach grasiczozależnych węzłów...
 • ... znalezienie odpowiedniego dawcy. Przeszczepienie szpiku wymaga bowiem zgodności aż sześciu antygenów dawcy i biorcy. Tymczasem kombinacji antygenowych jest ponad pięć miliardów...
 • ... przez mastocyty wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu wniknięcia antygenów, co ułatwia przechodzenie leukocytów do okolicznych tkanek. Następuje także zwiększenie...
 • ... powierzchni błony komórkowej receptorów dla immunoglobulin oraz zdolności do wiązania antygenów, co jest początkiem w ich rozpoznaniu przez komórki immunologicznie kompetentne...
 • ... różnorodna i polega na:
  1. udziale w procesach immunologicznych (prezentacja
  antygenów); wynika to z obecności na powierzchni błony komórkowej receptorów dla...
 • ... występuje wówczas, gdy dochodzi do bezpośredniego wzajemnego oddziaływania na siebie antygenów i komórek immunologicznie kompetentnych, przede wszystkim limfocytów T.
  Drugi sposób...
 • ... antygeny lub przeciwciała.
  W reakcjach immunologicznych, zwłaszcza przy powtórnym wprowadzeniu
  antygenów obserwuje się zwiększenie liczby i masową degranulację komórek tucznych (mastocytów...
 • ... się z nimi żyć? Zdecydowanie nie! Alergie są wynikiem wnikania antygenów i toksyn przez uszkodzoną i zbyt cienką, a zatem nadmiernie...
 • ... także zwiększenie liczby eozynofili. W przypadku wniknięcia do organizmu wielu antygenów stwierdza się liczne eozynofile również w tkankach i regionalnych węzłach...
 • ... to białka surowicy krwi określane jako immunoglobuliny wytwarzane pod wpływem antygenów. Unieszkodliwianie czynników chorobotwórczych odbywa się na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało...
 • ... których organizm nie zetknął się jeszcze z substancjami o charakterze antygenów. W grudce takiej występują liczne małe limfocyty rozmieszczone równomiernie na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego