Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
antygen
Znaleziono 62 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... puli dawców. Do przeprowadzenia zabiegu wymagana jest zgodność tylko trzech antygenów, a nie sześciu jak w wypadku komórek pobranych ze szpiku...
 • ... się okazać, że żadne z rodzeństwa nie odziedziczyło tych samych antygenów co chory. - Biorąc pod uwagę wielkość polskich rodzin, tylko ok...
 • ... jest znalezienie dawców nie spokrewnionych. Niestety, z powodu dużej różnorodności antygenów zgodności tkankowej nie jest to łatwe. Dzięki utworzonym w kraju...
 • ... antygen-przeciwciało. Procesy wchodzące w zakres reakcji organizmu na działanie antygenów otrzymały nazwę odpowiedzi immunologicznej.
  Odporność może być wrodzona (nieswoista) lub...
 • ... przeszczep szpiku.
  Aby przeszczep nie został odrzucony, niezbędna jest zgodność
  antygenów HLA (human leukocyte antigens), czyli zgodność tkankowa. Najskuteczniejsze są przeszczepy...
 • ... w odpowiedzi immunologicznej, aktywujący procesy prowadzące do translacji cytokin i antygenów głównego układu zgodności tkankowej - aktywuje także replikację wirusa HIV w...
 • ... częściej (2-8-krotnie) stwierdzono u chorych na cukrzycę obecność antygenu HBs oraz homologicznych przeciwciał anty-HBs surowicy, przy czym uwarunkowania...
 • ... zachodzi reakcja antygen-przeciwciało. Komórki te podążają do miejsca wniknięcia antygenu, np. w kierunku przeszczepionych tkanek i narządów, gdzie dzięki działaniu...
 • ... od tzw. ryzykownego zachowania. Wykrywa obecność przeciwciał anty-HIV oraz antygenu P24 (białko wirusowe).
  ELISA - najpopularniejszy. Jeszcze rok temu specjaliści zalecali...
 • ... o zetknięciu się z danym antygenem.
  Przy ponownym wprowadzeniu tego
  antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej odpowiedzi immunologicznej (odpowiedź immunologiczna wtórna...
 • ... W początkowej fazie reakcji immunologicznej, w której odbywa się rozpoznawanie antygenu, eozynofile i mastocyty biorą udział w uaktywnianiu makrofagów. W okresie...
 • ... od pacjenta i namnożyć w laboratorium komórki nowotworu, by uzyskać antygeny, które można następnie zaprezentować limfocytom. Taka autoszczepionka może działać na...
 • ... komórek zawierających jego genom. Wiele czynników aktywujących komórki układu odpornościowego (antygeny, cytokiny, takie jak TNF ) aktywuje czynniki transkrypcji w tych komórkach...
 • ... z motylicą. Sugeruje to, że wielu gospodarzy pasożyta rozpoznaje jego antygeny, jednak jedynie szczur posiada mechanizmy efektorowe zdolne do zabicia atakującego...
 • ... mikrofagi lub fagocyty wielojądrzaste).
  Z powierzchnią niektórych komórek są związane
  antygeny, którymi mogą uczulać się limfocyty. Komórki takie określono jako komórki...
 • ... skóry właściwej podczas embriogenezy. Uważa się je za komórki prezentujące antygeny limfocytom skóry właściwej.
  Warstwa ziarnista (ryc. 169) jest utworzona, zależnie...
 • ... T, pojedyncze makrofagi oraz naczynia włosowate typu zatokowego. Makrofagi wiążą antygeny, które dostają się tutaj z krwią. Z kolei w wyniku...
 • ... stanowią limfocyty B, 80-90% - limfocyty T).
  Mechanizm odpowiedzi immunologicznej.
  Antygeny, które wnikają do krwi, chłonki lub tkanek, działają na komórki...
 • ... obcych komórek (najczęściej nowotworowych) niezależnie od tego, czy wytwarzają one antygeny lub przeciwciała.
  W reakcjach immunologicznych, zwłaszcza przy powtórnym wprowadzeniu antygenów...
 • ... przywrócenie integralności środowiska wewnętrznego organizmu naruszonej przez czynniki nazywane antygenami. Antygeny są to substancje glikoproteinowe (drobnoustroje, ich toksyny, jady zwierzęce), które...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego