Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
informacja naukowa
Znaleziono 120 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... lecie powołania studiów pracy społeczno-oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (Warszawa);
  Informacja naukowa: stan i potrzeby rozwoju informacji naukowej (Częstochowa), problemy organizacyjne informacji...
 • ... tylko termin: nazwa pusta.
  9. Słownik proponuje następujące definicje pojęcia "
  informacja naukowa":
  1. informacja o osiągnięciach nauki;
  2. informacja przeznaczona dla pracowników...
 • ... naukowej (Częstochowa), problemy organizacyjne informacji w dziedzinie nauk historycznych (Poznań), informacja naukowa - konferencje szkoleniowe (Lublin, Siedlce), SINTO (Łódź, Kielce), potrzeby, organizacja i...
 • ... 1):
  H-1.1 filozofia, teologia, religioznawstwo, naukoznawstwo, bibliotekoznawstwo i
  informacja naukowa,
  H-1.2 językoznawstwo, literaturoznawstwo,
  H-1.3 historia, archeologia...
 • ... 23 kwalifikatorów: archiwistyka, bibliotekarstwo, cybernetyka, edytorstwo, ekonomia, filozofia, fotografia, informatyka, informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna, językoznawstwo, logika, metodologia badań społecznych, metodologia nauki...
 • ... teoretycznych . Autorzy Słownika zaproponowali odsyłacz: "nauka o informacji naukowej zob. informacja naukowa", czyli "dziedzina wiedzy obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych...
 • ... się w Słowniku tworzą terminy z zakresu dziedzin związanych z informacją naukową". "Stosunkowo liczne są zespoły haseł z zakresu logiki, językoznawstwa i...
 • ... i praktyki stosowane w literaturze fachowej, gdyż dziedzina wiedzy, zwana "informacją naukową" oznacza nie tylko całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z...
 • ... gdyby nie był on także związany z bibliotekarstwem, dokumentacją i informacją naukową.
  Urodził się w 1895 r. na krańcach dawnej Rzeczypospolitej, w...
 • ... wydawany "Biuletyn nabytków". Po uzyskaniu niezbędnego oprzyrządowania będą również opracowywane informacje naukowe zlecane przez komórki Dowództwa Wojsk Lądowych.

  Ochrona tajemnicy

  Priorytetowym zadaniem...
 • ... w Pradze. Wzięli w niej udział przedstawiciele wydziałów bibliotekarstwa i informacji naukowej szkół wyższych Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Węgier i ZSRR. Polskę...
 • ... informacji. Należy nadmienić, że tylko nieliczne uczelnie zatrudniają w oddziałach informacji naukowej pracowników z wyższym wykształceniem technicznym. Za zadowalający należy także uznać...
 • ... często również i ta dziedzina działalności bibliotecznej jest przypisana oddziałom informacji naukowej.
  Gdy do tego rozbudowanego zakresu czynności doda się troskę o...
 • ... SCEGIELNIAK-WENDE
  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W BIBLIOTEKACH GŁÓWNYCH POLITECHNIK
  Zadania oddziałów
  informacji naukowej w bibliotekach głównych szkół wyższych. Analiza działalności oddziałów informacji naukowej...
 • ... powołano Komisję ds. Informacji, w skład której oprócz pracowników Zakładu Informacji Naukowej BN i Departamentu, weszli: S. Krzywicki (WiMBP w Szczecinie), Z...
 • ... zakładowych. O nowym, szerszym zakresie działania świadczyło wyodrębnienie w oddziałach informacji naukowej sekcji informacji i dokumentacji [13]. Sekcje te uznał także za...
 • ... co jest "uzasadnione znaczeniem tych dziedzin dla rozwoju teoretycznych podstaw informacji naukowej". A więc założeniem 63 osób opracowujących Słownik było przedstawienie szerokiego...
 • ... nowoczesnej biblioteki wyższej szkoły technicznej (Wrocław), biblioteki specjalne w systemie informacji naukowej (Kraków), miejsce bibliotek szkolnych w systemie 10-letniej szkoły średniej...
 • ... innych organów, reprezentujących bibliotekarzy, jak np. Komisji ds. Bibliotek i Informacji Naukowej Rady Głównej MNSWiT.
  Jednym z najpoważniejszych postulatów, wysuwanych już od...
 • ... Szpitalnych, Komisji Statystycznej, Referatu ds. Socjalnych i Bytowych oraz Komisji Informacji Naukowej.
  Postulaty te można ująć w 3 grupach:
  1. sprawy dotyczące...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego