Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
nachylenie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje...
 • ... wydawało się, że ma przed sobą PRZEPAŚĆ - TAK OSTRE BYŁO NACHYLENIE STOKU. Daleko w dole widział zamykające dolinę dwie skały - jedna...
 • ... wysokości minimalnej (którą stanowi rzędna najniższego stanu wody w zlewni);
  --
  nachylenie zlewni (zwane także stoczystością lub średnim spadkiem zlewni) oblicza się...
 • ... szarży. Stwierdzono także, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy średnim nachyleniem lodowców normalnych a szarżujących, przy czym w odniesieniu do tych...
 • ... wzdłuż normalnej do odcinka P1P2 (rys. 1.15a). Kąt . jest nachyleniem płaszczyzny podparcia w stosunku do linii absolutnego horyzontu (prostopadłej do...
 • ... 6). Z tych ośrodków następuje rozpływanie się lodu zgodnie z nachyleniem powierzchni lądolodu. Na rysunku 2.6 zaznaczono kierunki płynięcia lodu...
 • ... coraz większej pochyłości. Jak dotąd gąsienice maszyn radziły sobie z nachyleniem doskonale, a że w dwu miejscach ponownie odkryli ślad stóp...
 • ... zcienienia lodu będzie zależeć od nachylenia powierzchni czoła. Przy nieznacznym nachyleniu czół wzrost ablacji odzwierciedla się większą recesją niż w przypadku...
 • ... podatność na recesję małych lodowców zajmujących rozległe doliny o niewielkim nachyleniu stoków. W rozszerzeniu tego modelu (Oerlemans, 1989) uwzględniono także ruch...
 • ... zawsze występuje w obrębie pól firnowych, nawet tych o małym nachyleniu. Muszą zatem istnieć drożne kanały drenujące wody roztopowe znacznie efektywniej...
 • ... po pochyłości nachylonej do poziomu pod kątem 2935, co odpowiada nachyleniu 55%70%. Na rysunku 14.11 są przedstawione siły działające...
 • ... powierzchnią graniczną i objętości nadsypu VT, który stanowi wielościan o nachyleniu wszystkich ścian bocznych 1 : 1 (rys. 1.23). Jego podstawą...
 • ... jako coś żyjącego, konscjentywnego, a przede wszystkim prywatywnego, trwając w nachyleniu ku światu, gdzie leżą obszary białych plam aksjologicznych i gdzie...
 • ... Prowadziła go poprzez faliste pagórki i długie
  stoki o łagodnym
  nachyleniu.

  Odpoczywał siedząc na ziemi, nadsłuchując, czy nie
  rozlegnie się stąpanie...
 • ... 1/3 wielkości zasadniczego cięcia warstwicowego,
  b) dla terenów o
  nachyleniu od 2&730; do 6&730; - 2/3 wielkości zasadniczego cięcia warstwicowego...
 • ... pionowego i poziomego załamania przewodów, na prostych odcinkach (o jednostajnym nachyleniu) - punkty co 50 m wzdłuż osi przewodu.
  Należy przyjąć zasadę...
 • ... jest z punktami podparcia nóg przednich. Typowe dla chodu po nachyleniu .1 ślady nóg przednich zaznaczono na rysunku 4.15b okręgami...
 • ... przeprowadzić przy ruchu maszyny w każdym kierunku i przy różnym nachyleniu terenu, które powoduje przesuwanie się rzutu środka ciężkości względem wielokąta...
 • ... uwzględniana przy obliczaniu nominalnej pojemności łyżki, ma kształt wielościanu o nachyleniu wszystkich ścian bocznych 1 : 1 (rys. 1.22a). Jego podstawą...
 • ... 2/3 wielkości zasadniczego cięcia warstwicowego,
  c) dla terenów o
  nachyleniu większym od 6&730; - pełnej wielkości zasadniczego cięcia warstwicowego.
  Przy opracowywaniu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego