Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ograniczenie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w tej części Europy zmieniły się tak dalece, że podobne ograniczenia nie są już możliwe.

  Ale są inne. Podręczniki szkolne dla...
 • ... się stosunkowo oczywiste, ma istotne konsekwencje dla działań zmierzających do ograniczenia nielegalnego handlu alkoholem - tej w każdym razie ich części, która...
 • ... na bank centralny obowiązku włączenia się w działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia i ożywienia gospodarki.
  EWA SZADKOWSKA


  Nie wystarczy być

  W...
 • ... jednak znacząco wpłynąć na cenę polskiej waluty.
  Zostały zniesione wszelkie
  ograniczenia dla złotego, a więc mechanizm tzw. dewaluacji kroczącej, w którym...
 • ... mają pole do popisu, tym bardziej że każda modernizacja oznacza ograniczenia w ruchu, korki, a nawet częściowy paraliż miasta i, co...
 • ... z konieczności niepełne i częściowo zafałszowane ze względu na własne ograniczenia techniczne. Ale fotografowanie posiada jedną niewątpliwą zaletę. Uzyskany dzięki niemu...
 • ... sierpniu w weekendy, a w czerwcu i wrześniu - w niedziele. Ograniczenia dotyczą pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
  Obowiązują także...
 • ... duży, że rezygnuje się z zamierzonych działań. Trzecią grupę tworzą ograniczenia prestiżowe, wynikające nie tyle z rzeczywiście zajmowanego miejsca w społeczeństwie...
 • ... konfiguracji koparki. Wyznaczając moc dyspozycyjną, należy brać pod uwagę występujące ograniczenia kinematyczne procesu odspajania. Nie ma bowiem sensu obliczanie mocy dyspozycyjnej...
 • ... są niezbędne, by opinia publiczna przełknęła gorzką pigułkę w postaci ograniczenia wydatków socjalnych. A praktyka ostatnich miesięcy i tygodni nie ma...
 • ... szczególne akcji; 5) przy akcjach imiennych wysokość dokonanej wpłaty; 6) ograniczenia co do przeniesienia własności akcji; 7) przepisy statutu o związanych...
 • ... podatkowych ciężarów. Coraz energiczniej - by nie powiedzieć: coraz agresywniej - żądają ograniczenia swoich zobowiązań wobec społeczeństwa - negują solidarność przez małe "s". Jeśli...
 • ... poprawy położenia mieszczan i chłopów (por. s. 154-155). Żądano ograniczenia poddaństwa osobistego i patrymonialnych sądów właścicieli dóbr. Upominano się o...
 • ... dwóch wiceprezydentów.
  Nowe prawo nie zaskoczyło Irakijczyków, gdyż o możliwości
  ograniczenia swobód obywatelskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa rząd Alawiego mówił już...
 • ... 76/95 z dnia 15 grudniu 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży oraz zakazu używania na terenie miasta i gminy Pasłęk...
 • ... nierządnego, mając na celu uzyskanie korzyści materialnej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  Rozdział XVII
  Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego...
 • ... niekorzystny wpływ dużych sieci handlowych na gospodarkę, postanowiły wprowadzić pewne ograniczenia. Koncerny te podjęły więc decyzje o inwestycjach w Polsce. Zdaniem...
 • ... czynu albo jego skutki nie były znaczne - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  Art. 53. § 1. Kto, pomimo zastosowania środków...
 • ... uwarunkowany zwiększeniem zasobów paszowych. Jest ono niezbędne z punktu widzenia ograniczenia kosztów ich importu.
  Wymagają uwagi zagadnienia poprawy w gospodarowaniu ziemią...
 • ... jak i psychologicznym, w sposób przekraczający jego naturalne możliwości i ograniczenia. W konsekwencji niemożliwe staje się funkcjonowanie bez używek, które w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego