Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
pomocniczego
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tysiącfuntowych bomb, aby je ulokować w pasie startowym i urządzeniach pomocniczych uciążliwego dla Task Force 317 lotniska. Niestety, efektywność tych akcji...
 • ... się wyłącznie Lechem Wałęsą i jego otoczeniem - oraz pięć jednostek pomocniczych (patrz ramka). W każdym departamencie odpowiednia ilość wydziałów, w każdym...
 • ... organizowania, kontrolowania i innych zasadniczych czynności umysłowych oraz czynności manipulacyjnych (pomocniczych)".
  W dalszych naszych rozważaniach będziemy stosować pojęcie "praca biurowa" w...
 • ... których z kolei powstają komórki plazmatyczne. W ten sposób bez pomocniczych limfocytów T limfocyty B tracą zdolność uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał...
 • ... czy samochodowego, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i energetycznych, budynków produkcyjnych i pomocniczych, budownictwa mieszkaniowego i socjalnego, jak i z zaopatrywaniem go w...
 • ... nie zadeklarowały chęci pracy. Były też pojedyncze osoby ze służb pomocniczych, które chcieliśmy mieć u siebie i nie zadeklarowały chęci pracy...
 • ... proces projektowania technologii polega na opracowaniu koncepcji procesów technologicznych i pomocniczych, określeniu jakości półfabrykatów wyjściowych, wyznaczeniu sieci operacji technologicznych, zaprojektowaniu konstrukcji...
 • ... choć w Księgach Samuela wyzyskano jeszcze znaczną część innych źródeł pomocniczych. O. Eissfeldt wykazał w Księdze Sędziów ślady trzeciego cyklu tradycji...
 • ... w § 12.
  2. Koszty nabycia protez, specjalnych środków ochronnych i
  pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów podlegają zwrotowi, jeśli zostały udowodnione...
 • ... wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż...
 • ... Ponieważ jednak żadna flota nie może obejść się bez statków pomocniczych, (oczyszczanie drogi morskiej od min, patrolowanie, ściganie łodzi podwodnych, zakładanie...
 • ... na wypadek inwalidztwa,
  zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i środków
  pomocniczych
  zwrot kosztów przeszkoleni zawodowego inwalidów.
  Świadczenia dodatkowe:
  leczenia,
  zasiłek dzienny...
 • ... rozdział 1-szy książki, który zawiera ponadto krótki wykład wiadomości pomocniczych z teorji grup.
  Rozdział II zawiera podstawy topologji kombinatorycznej, a...
 • ... 22% VAT
  W/w cena zawiera koszt robocizny, transportu, materiałów
  pomocniczych, przeszkoleni z zakresu obsługi orz podłączenia do stacji monitorowani SOLID...
 • ... okres roczny. Krótsze od rocznego okresy przyjęto dla sporządzania rozliczeń pomocniczych, mających znaczenie orientacyjne.
  Rozwój rachunku kosztów przebiega pod presją wymogów...
 • ... poniesionych na terytorium RP kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych,
  - zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
  - zwrot...
 • ... produkcyjnymi. Wśród tych poczynań można wyróżnić rozliczenie kosztów poszczególnych wydziałów pomocniczych i usługowych, rozliczenie między różne formy finansowania itd. Wystąpi tu...
 • ... założeń o zmiennych potencjalnie istotnych).

  2. Wysunięcie centralnych hipotez i
  pomocniczych założeń (zaproponowanie założeń mówiących o charakterze związków łączących zmienne, próba...
 • ... w urzędach pocztowych są do nabycia koperty z nadrukiem linii pomocniczych ułatwiających poprawne adresowanie (polecamy koperty C6 oraz DL).
  To tylko...
 • ... Rzymie, Aleksandrii, Antiochii, Kartaginie ujawniła się potrzeba stworzenia sieci kościołów pomocniczych, w których mogłyby się odbywać zebrania liturgiczne. W Rzymie w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego