Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
poziom
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... filiżanek Wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,1 litra Wskaźnik poziomu wody Pojemnik skroplin. Nawijacz kabla 1000 W. Kolor antracyt
  Opłata...
 • ... w regulacji hormonalnej cyklu wydzielniczego, można wiązać z utrzymaniem stałego poziomu DNA wydzielanego z mlekiem.
  Komórki ciemne mają bardzo dobrze rozwiniętą...
 • ... chłodzenia wielkiego pieca (odświeżania obiegu), o podwyższonym zasoleniu, ale do poziomu nie wymagającego oddzielnych procesów oczyszczania, z mokrego oczyszczania gazu wielkopiecowego...
 • ... w zależności od dochodów, wówczas dostrzegamy wyraźniej określoną funkcję zabezpieczenia poziomu minimum (Polska, ZSRR). Istnieją też systemy, w których występuje powiązanie...
 • ... łabędź będzie miał gdzie znieść jajko w przypadku podniesienia się poziomu wody w stawie. Być może dyskusja była przedwczesna, bowiem zapomniano...
 • ... być także ważnością informacji kodowanych w wiadomości.
  Dla określenia wpływu
  poziomu zaangażowania na jakość przetwarzania informacji kodowanych w wiadomości istotne jest...
 • ... 2003 r. dobrowolnie zobowiązała się zredukować emisje zabójczych gazów do poziomu ustalonego na konferencji klimatycznej w Kioto.

  To oznacza, że ilość...
 • ... dochodu narodowego (nominalny dochód narodowy jest iloczynem dochodu realnego i poziomu cen, a więc jego wielkość wynosi P

  Po czwarte, monetaryści...
 • ... przypadku ma głębokość średnia jeziora, na którą "nakładają się" zmiany poziomu wody. Uwzględniając wielkość amplitud poziomu wód w przebiegu rocznym między...
 • ... gaźnikowych z tym, że pewne źródła generują w nich wyższe poziomy natężenia dźwięku. Na rysunku 9.12 przedstawiono typowe przebiegi sygnałów...
 • ... ciepłym lądem i chłodnym oceanem. Jeziora Azji Południowo-Zachodniej maksymalne poziomy osiągnęły z pewnym opóźnieniem i, tak jak afrykańskie, zaczęły wysychać...
 • ... Professional, Acrobat 6.0 Standard i Acrobat Elementts - oferuje zróżnicowane poziomy zaawansowania w zależności od potrzeb poszczególnych klientów. Najbardziej wszechstronny produkt...
 • ... tym zajmowali się marksiści. Wyodrębnili oni w strukturze materii pewne poziomy jej budowy, od cząstek elementarnych do człowieka, a procesy typowe...
 • ... stabilności postury.
  Móżdżek koordynuje ruchy i ma możliwość uczenia się.
  Poziomy wyższe systemu
  sterującego ruchem, tzn. kora motoryczna, pień mózgu i...
 • ... jako poziomy stanów atomowych. Poza tym poszczególne pierwiastki charakteryzują również poziomy jądrowe, które odpowiadają stanom energetycznym z udziałem cząstek tworzących jądro...
 • ... głównie w przyziemnej warstwie troposfery.
  Wpływ ruchu obrotowego Ziemi na
  poziomy ruch powietrza przejawia się w działaniu pozornej siły odchylającej, określanej...
 • ... iloczyn funkcji falowych . Aby pełna funkcja falowa była antysymetryczna (fermiony!), poziomy rotacyjne o parzystej wartości J muszą się wiązać z antysymetrycznymi...
 • ... rzecz jasna, są czary i czary, hasła i hasła, różne poziomy tajności i różne dymniki.
  Jaskrawo pstrokate kwiaty konstruktów wystrzeliły ze...
 • ... co nazywa się inwersją cząsteczki. Zauważmy (rys. 4.19), że poziomy energetyczne odpowiadające stanowi podstawowemu v=0 i pierwszemu stanowi wzbudzonemu...
 • ... przewodów rurowych,
  2) wymiary przekrojów kanałów, podając w kolejności:
  - wymiar
  poziomy,
  - wymiar pionowy,
  3) szerokość obudowy przewodów,
  4) wewnętrzne wymiary budowli...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego