Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
precyzyjne
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przecież komputer lub kalkulator wszystko za mnie policzy.

  Matematyka uczy
  precyzyjnego myślenia i nie ma to wiele wspólnego z liczbami. Dla...
 • ... nazwy. Nieraz robi się z tego burza mózgów - świetna lekcja precyzyjnego określania stanów emocjonalnych.
  Anka: Mogę ci opowiedzieć o jeszcze dwóch...
 • ... społeczno-zawodowych (w %)

  Jak widać, również użycie odmiennego i bardziej
  precyzyjnego miernika statystycznego nie zmienia obrazu zjawiska. W grupie centralnej, średniej...
 • ... spowodują to głównie nowe technologie, nowe rodzaje uzbrojenia, doskonalone środki precyzyjnego rażenia.
  Niewielkie za to bardzo mobilne, złożone z inteligentnych, doskonale...
 • ... Saddam może użyć tej broni w ciągu 45 minut, bez precyzyjnego stwierdzenia, o co chodzi; takie sformułowanie robiło jednak wrażenie i...
 • ... nie to, że się zakochałam. Całe moje dnie pochłaniało sporządzanie precyzyjnego planu naszej wspólnej przyszłości, a mój doskonały plan od samego...
 • ... braku pełnej lub budzącej wątpliwości informacji wykonywać zadania zmierzające do precyzyjnego rozpoznania wskazanych obiektów. Jest to podyktowane w większości przypadków tym...
 • ... systemów rozpoznawczo-uderzeniowych, ideą których jest połączenie zadań wykrywania i precyzyjnego śledzenia wykrytych celów naziemnych i nawodnych z zadaniami czysto ogniowymi...
 • ... rozpoznania;
  - dokładność przekazywanej informacji.
  Tymczasem wprowadzenie do wyposażenia wojsk broni
  precyzyjnego rażenia, charakteryzują się wysokim poziomem gotowości bojowej, dużym zasięgiem ogniowego...
 • ... dychotomii: "dane obiektywne - dane subiektywne" i związany jest z niemożnością precyzyjnego wystandaryzowania sposobów zbierania tych danych i nadawania im jednolitej i...
 • ... szybkiego doprowadzenia tych cennych danych do środków ogniowych.
  Tymczasem dla
  precyzyjnego rażenia celów położonych na znacznej głębokości poza linią styczności bojowej...
 • ... pokazano na rys. 7.14.
  Modulacja siatkowa daje możliwości bardziej
  precyzyjnego ustawienia warunków pracy lampy, gdyż wykorzystuje do tego dwa napięcia...
 • ... w zakładach prefabrykacji, a to ze względu na konieczność bardzo precyzyjnego wykonywania i specjalnych metod zagęszczania. Ponieważ koszt takich betonów jest...
 • ... taśma zdarzeń uległa gwałtownemu przyspieszeniu, a w ostatnim okresie broń precyzyjnego rażenia i duża manewrowość wojsk pozwalają błyskawicznie i precyzyjnie wykonać...
 • ... mówić o miłości, skoro nie ma jej definicji, ani nawet precyzyjnego określenia? A przecież napisano o niej całe biblioteki. I będą...
 • ... obserwujemy jego prace, doskonale widzimy ewolucję stylu artysty: od bardzo precyzyjnego rytu, do swobodnego ruchu piórkiem i pędzlem. Co porusza Gaja...
 • ... że ostry trening kształtuje specjalny rodzaj osobowości. Utwardza człowieka, uczy precyzyjnego planowania, wyznaczania celów i osiągania ich. Uczy wygrywania ze sobą...
 • ... Niestety, pozostał jednak wciąż bardzo trudny problem ich wykrycia i precyzyjnego usytuowania w terenie oraz możliwie szybkiego doprowadzenia tych cennych danych...
 • ... jest uzasadnione, jeśli odpowiada on następującym wymaganiom: jest możliwy do precyzyjnego wyodrębnienia, jest zyskowny, czyli reprezentuje odpowiednią siłę nabywczą, jest dostępny...
 • ... a stacjami naziemnymi.
  5. System oznaczony skrótem PRARE, przeznaczony do
  precyzyjnego określenia pozycji satelity i charakterystyki orbity.
  3.5.5. Materiały...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego