Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
religijny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Boga). To jest kwestia pewnego wyboru. Jak zrealizuję "swój" temat religijny - to jest moja sprawa. A jak odbiorą obraz ludzie - to...
 • ... w umysłowości, zmiany, którymi żyjemy aż po dziś dzień. Ruch religijny zaczął się od czysto estetycznych sympatii dla religijnego odczuwania, od...
 • ... Zacznę od uwag.
  Pierwszy artykuł, w którym Kołakowski uznaje fenomen
  religijny za coś samoistnego, nieredukowalnego, ukazał się w 1964 lub 1965...
 • ... zatem, że istnieje prawda; że prawda jest jedna; że błąd religijny sam w sobie jest natury niemoralnej; że ci, którzy go...
 • ... systemie urządzeń, które rozpraszają życie w faktyczności codziennej.
  Mit bowiem -
  religijny lub filozoficzny - ma moc zniesienia obojętności świata, w odróżnieniu od...
 • ... Co to te Indie: kraj, subkontynent, mocarstwo czy może Disneyland religijny? Nikt go nie pytał, i nadal tego nie robi, bo...
 • ... przed wojną zwracał uwagę o. Jacek Woroniecki, a więc sentymentalizm religijny, deizm, fideizm, a ostatnio niemal nagminne zastępowanie religii etyką.
  Końcowym...
 • ... z poezją religijną, inny autor postarałby się nadać temu utworowi religijny charakter. Jedyną jednak wskazówką przemawiającą za Dawidowym autorstwem elegii jest...
 • ... na ten temat żadnych przekazów źródłowych, nie mamy żadnych tekstów religijnych. Tak samo, jak nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego pierwotnego...
 • ... tysięcy Rosjan i Niemców, którzy chcą je odwiedzić z pobudek religijnych i narodowych. Atmosfera w takiej Częstochowie byłaby zapewne gęsta, ale...
 • ... sobie tu raczej obyczajem waganckiej poezji, tak pełnej poufałych trawestacji religijnych. Autor śmiałych i frywolnych erotyków pisał wiersze wielkanocne i bożonarodzeniowe...
 • ... wystarczy wyjść poza Objawienie Chrystusa, aby w poprzedzających je systemach religijnych odnaleźć aż nadto wyraźne pokrewieństwa wyobrażeń, podobieństwa symbolów, tysiączne filiacje...
 • ... poezji lirycznej. Mimo podobieństw, jakie wykazują wobec hymnów i poematów religijnych należących do literatury całego starożytnego Bliskiego Wschodu, wyróżniają się własnymi...
 • ... tomy, doszukując się jego źródeł w głębinach uwarstwień rasowych i religijnych, rozwiązuje się bez reszty na powierzchni codziennej ekonomiki i walki...
 • ... w XVI w. nie trzeba jednak sprowadzać tylko do sporów religijnych. Zważmy, że wystąpienia innowiercze dopiero w latach czterdziestych i pięćdziesiątych...
 • ... najważniejszych osób w środowisku nawiedzonych.
  Jego odejście od lewaków do
  religijnych ortodoksów spowodowało, rzecz jasna, szyderstwa i krytykę, ale wbrew powszechnym...
 • ... dostosowanych do granic dwóch państw niemieckich (oczywiście bez naruszania treści religijnych obydwu Kościołów przez te tendencje) nabrały z różnych zresztą względów...
 • ... wyższych. Przychodzą do seminariów młodzi ludzie mając doświadczenie wielkich ruchów religijnych: oaz, neokatechumenatu, charyzmatyków itd. Ich życie religijne jest chyba jednak...
 • ... Łaby dotyczy także zarysów dziejów wielkich prądów umysłowych czy ruchów religijnych. Wystarczy przypomnieć, iż liczące ponad 1500 stron druku dzieje protestantyzmu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego