Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
religijny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... które sam przeżył od środka i które ogarniał: erozji wiary religijnej. Jego diagnoza okazała się poprawna. Przewidział skutki tej erozji w...
 • ... skreślony).
  Art. 196. Kto zmusza inną osobę do podjęcia czynności
  religijnej lub do udziału w obrzędzie religijnym albo do powstrzymania się...
 • ... syn Rosjanina i Polki, wychowywany był w kręgu narodowej i religijnej tradycji zarówno rosyjskiej, jak i polskiej. Obecny tom wspomnień rozpoczyna...
 • ... zła w dzisiejszym świecie", do których zaliczyć trzeba zjawisko obojętności religijnej, brak rozeznania w obliczu łamania podstawowych praw człowieka przez reżimy...
 • ... w prawdę pewnej określonej, opartej na owym fundamencie dogmatu, doktryny religijnej, mianowicie nauki o tym, że istnieje widzialny Kościół z sakramentami...
 • ... Filozoficzne
  dywagacje nie były brane pod uwagę jako forma praktyki
  religijnej z tego
  powodu, że nieuchronnie wikłają nas one w uprzedmiotowianie...
 • ... bardziej metaforycznie
  reprezentuje, a więc ciągłości kulturowej, tradycji czy wiary
  religijnej. Nieprzypadkowo przecież liczne ruchy artystyczne i
  kulturowe tamtego okresu, takie...
 • ... również deportację z kraju cudzoziemców nawołujących do nienawiści rasowej i religijnej. Przepis ten prawdopodobnie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do przebywających w...
 • ... Włoszech. Pojawiły się duże, w złoconych ramach, obrazy o treści religijnej, przedstawiające kilka tych samych motywów, najczęściej Chrystusa na Górze Oliwnej...
 • ... oświecenie' musi pojawić się wcześniej czy
  później jako rezultat praktyki
  religijnej. Z punktu widzenia 'logiki paradoksu'
  osiąganie 'oświecenia' jako przedmiotowego celu...
 • ... wyrażać tutaj moich własnych poglądów na ten temat). Członkowie wspólnoty religijnej są w pełni uprawnieni do własnego, stanowczego poglądu na ten...
 • ... grono przyjaciół artystki.
  Ekspozycję tworzy około dwustu obrazów o tematyce
  religijnej. Pochodzą one ze zbiorów własnych artystki. Na czas wystawy w...
 • ... państwa wspólnoty wyznaniowe nadal otrzymują rządowe zasiłki na prowadzenie działalności religijnej. Według autorów petycji ta forma pomocy finansowej nie powinna wpływać...
 • ... rok 1830. Do świętej wojny z niewiernymi wzywa młody
  adept
  religijnej szkoły Saida Arkańskiego w górach Dagestanu. Miejscowych
  władyków próbuje zmusić...
 • ... coś wart". Od tego ruchu dochodzi się do kwintesencji wiary religijnej: że dobro jest jedno.
  Nie jest to jednak wciąż wiara...
 • ... wprowadzał się za pomocą muzyki, werbli i tańców w stan religijnej ekstazy i głosił bliskie zwycięstwo Jahwe nad ciemięzcami Izraela. Cały...
 • ... najpierw trzeba było usunąć Chrystusa ze sfery historycznego istnienia i religijnej świadomości człowieka, by potem znów na podstawie szczególnych przesłanek postulować...
 • ... stojąco i zawsze trzymając czarkę oburącz", co nosiło znamiona czynności religijnej i miało sięgać głęboko w tradycję. Potem drewniane czarki zastąpiono...
 • ... ludzie mają dość izolacji, w jaką wpędziły ich rządy strażników religijnej rewolucji. Do pełnej integracji ze światem droga jeszcze daleka, na...
 • ... A teraz chrzci kazachskie niemowlęta! Jaśka też niedługo dostanie manii religijnej albo gorszego bzika. Od dwóch lat nie ma żadnej wiadomości...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego